RESTORAN NACIONALNE KUHINJE SA KONAČIŠTEM KRALJICA


Telefon: nepoznat broj telefona
Adresa: Nemanjina 22, Vrnjačka Banja